תנאי שימוש


 

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש של  אתר www.complain.org.il 

(להלן:"האתר"), שכן השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור מצידך לכל תנאיה כמפורט להלן:

 

 • השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד, אין האתר נושא בכל אחריות ישירה או עקיפה לכל פניה ו/או שימוש באתר.
 • הפניה הינה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא כמובן מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 • האתר הינו משמש כלי לפניית לקוחות, כל שימוש לרעה באתר או ניסיון להציף או לפגוע בכל חברה ו/או גורם פרטי ו/או עיסקי או באתרנו אסור בהחלט.
 • הפניה דרך האתר ו/או השימוש באתר יעשו באופן הולם ומכובד. אסור בתכלית האיסור להשתמש בשפה מאיימת, פוגענית, בעלת קונטציה מינית, קללות וכיוצא בזה. אין להשתמש באופן אשר יש בו לפגוע בשמו הטוב או במוניטין של כל אדם או גוף. אין לכתוב תכנים פוגעניים אשר יש בהם בכדי להוציא לשו הרע, או כל תוכן אשר נוגד כל חוק ו/או תקנה הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.
 • אין אחריות על האתר לוודא הגעת הפנייה לגוף המיועד, אין האתר מתחייב כי כל הפרטים אשר הוזנו בו כפרטי החברה תקינים, החברה עושה את מירב המאמצים כי הפרטים יהיו מדויקים ותקינים ככל האפשר, אך אין היא נושאת באחריות באם הפרטים הינם שגויים.
 • בפנייה לחברה דרך האתר, נדרש המשתמש לוודא הגעת הפניה לחברה המיועדת. מומלץ לשלוח בנוסף את הפנייה דרך המייל האישי ולוודא בשיחת טלפון כי הפנייה הגיעה ומטופלת.
 • כל פניה דרך האתר נשמרת באתר, כך שבמשלוח הפניה המשתמש נותן הסכמתו לכך כי העתק הפנייה יועבר להנהלת האתר וישמר במאגר הנתונים שלה.
 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, רעיון מסחרי וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור חלקים מהאתר או כולו לכל אדם או גוף ללא קבלת הסכמה מפורשת של האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של האתר בלבד.
 • השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS), ואין לכל משתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר, או בתגובות הפנייה או במענה לפנייה או בכך דרך אחרת.
 • השימוש בתכנים המוצגים באתר ןהפנייה דרכה , תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • האתר אינו מתחייב כי השירות הניתן בו לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות קלקולים, תקלות, כשלים ומכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.
 • אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, או לפניה מתאימה ורלוונטית והאתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.
 • מבלי לגרוע באמור לעיל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש.
 • עקב הפרת תנאי השימוש או בניצול התנאים הנ"ל לרעה מצד המשתמש, ישא בנזקים ובאחריות המלאה המשתמש, ויפצה את האתר, מנהליה, בעליה בכל נזק שיגרם לה, כולל הוצאות משפטיות, ופגיעה במוניטין.
 • האתר רשאי לעצור את פעילות המשתמש לצמיתות או לפרקי זמן שונים בגין הפרה או שימוש לרעה באתר או מכל סיבה אחרת. החלטה זו זמורה באופן בלעדי למנהלי האתר והיא רשאית להפעיל אמצעים אילו בכל זמן שתבחר ללא צורך בהנמקה.
 • האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש ו/או התוכן באתר, להקפיא את פעילותו ולבטל את השירות הניתן בו בכל זמן שיבחר.